Bestsellery

Wymiana towaru zakupionego na odległość możliwa jest w przypadku dostarczenia do firmy, przez kupującego najdalej w ciągu 30 dni od daty dostawy, zakupionego produktu. 

Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze zamówienia oraz informację na jaki inny produkt ma zostać produkt wymieniony.

Wymiany dokonywane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni - uzależnione jest to od dostępności towaru. Koszty wymiany towaru (przesyłek) obciążają kupującego.

Zwrot towaru zakupionego na odległość możliwy jest w ciągu 30 dni od daty dostawy.

Przesyłkę należy nadać na adres: BUOS Sp. z o.o., Poznańska 81, 05-850 Bronisze tel: 22 812-07-57

Zwroty wartości towaru wraz z kosztami zakupu wykonywane są w terminie do 14 dni, od otrzymania oświadczenia. Zwroty dokonywane są na rachunek bankowy podany w wiadomości. Koszty odesłania towaru obciążają kupującego. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zakupu rzeczy wyprodukowanej/zmodyfikowanej według specyfikacji klienta, a także w przypadku gdy produkt dostarczony jest z zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.